İlkokul

Küçük kanatlar ilkokulunda öğrenciler 4 yıllık eğitimle farkında olarak okuma ,kurallı ve eleştirel yazma, okuduğunu anlama ve yorumlama , okuduklarından hareket ederek hayatında farkındalık yaratma, okudukları bilimsel ve teknik bilgileri hayatında uygulama, doğa ve toplum hakkında temel bilgiler edinme beceri ve birikimlerine sahip olurlar.

Matematiğin doğası ve matematik dili ile düşünmeyi öğrenecekleri süreçler desteklenir. İngilizce eğitimleri ile kendilerini ifade etmenin ötesinde dünyayı keşfetme istekleri artar. Uzman psikologlar ve birçok envanterlerle eğitim altyapısı dizayn edilir. İlgi ve ihtiyaçları tespit edilir.Bireysel öğrenme güçlüklerini yenmeleri sağlanır. Tasarlamayı hayal etmeleri sağlanır , hayal ettiklerini tasarlamaları için atölye ve bilgisayar destekli çizimler yapmaları sağlanır ,tasarladıklarını ise teknolojik altyapısı olan atölyelerde (lazer kesim ve 3D yazıcı gibi birçok makinelerle) üretmeleri sağlanır İlgi ve yetenekleri doğrultusunda hayatlarının ilk yönünü çizmelerine rehberlik edilir. Öğrencilerin temel derslerinin yanısıra müzik, görsel sanatlar, sahne sanatları, spor aktiviteleri ve gezi aktiviteleri ile 3 boyutlu gelişimleri sağlanır ve izlenir. Kariyer albümleri ile tüm çalışmaları kayıt edilerek veri tabanları oluşturulur. Somut işlemsel dönem (7-11 yaş ) kapsamında öğrencilerin psiko-sosyal ve analitik düşünme temelleri atılır. Politeknik eğitim ile bu süreç desteklenir. Şirket kurma becerilerinin de temeli ve girişimcilik ruhları bu yaşlarda başlar ve desteklenir.

OKUMA SAATİ
Okulumuzda her sabah ilk dersin ilk 15 dakikası tüm sınıflar düzeyinde kitap okuma uygulaması gerçekleştirilir. Çocuklarımız kitap okumanın kendilerine sağladığı faydayı fark ederler. 1. Sınıfta öğrencilerimiz okumaya henüz geçmedikleri için bu etkinliğimizi “Dinleme Saati” olarak uyguluyoruz.

PORTFOLYO
Ürün dosyası olarak bilinen portfolyo çalışmasının amacı; öğrencilerin eğitim öğretim yılı boyunca yaptığı çalışmalar baz alınarak gelişimini görmektir. Portfolyo süreci öğrencilerin yıl başında belirlediği hedefler doğrultusunda seçtiği ürünleri ailelerine sunması ile tamamlanır.

BİREYSEL ÖĞRENCİ TOPLANTILARI
Bu toplantıların amacı öğretmen ve öğrenci arasında güvene dayalı diyaloglar kurmaktır. Öğrencilerin kendilerini bir birey gibi hissetmesini sağlamak ve benlik algılarını geliştirmektir. Toplantılar, öğretmenin öğrencisini daha yakından tanımasına fırsat sağlar.

DENEY VE BİLİM ATÖLYESİ
Öğrencilerimiz tema ve konularla özdeş deneyler sayesinde yaparak, yaşayarak öğrenirler. Deney yaparken gözlemci değil uygulayıcı olarak aktif bir şekilde görev alırlar.

KÜLTÜR SANAT ŞENLİĞİ
Her sanat ve kültür alanında belirlenen kazanımlarla ilişkili temalara göre düzenlenen kültür sanat etkinlikleri ile öğrencilerin duygu ve düşüncelerini ifade etme becerisi kazanmaları, üretime ve yaratmaya ilgi duymaları amacıyla yapılır.

SPOR OYUNLARI
Her yıl belirlenen kazanımlarla ilişkili temalara göre düzenlenen sportif etkinlikler ile öğrencilerimiz; dostluk çerçevesinde rekabet edebilme, liderlik yapma, kazananı tebrik edebilme ve yenilgiyi kabullenme gibi beceriler kazanır.

BİREYSEL VELİ GÖRÜŞMELERİ
Görüşmelerimiz, iki dönem boyunca yılda iki kez gerçekleşir. Tüm sınıfa ait bireysel veli görüşme çizelgesi dijital olarak hazırlanır. Görüşme konuları önceden belirlenir ve veli ile beraber imzalanıp tutanak haline getirilir.

AKADEMİK BAŞARI ÖLÇEĞİ
Her derse ve sınıfa ait “Kazanımlarımı Ölçüyorum” sınav uygulamasının ardından “Akademik Başarı Ölçeği” hazırlanır. Bu uygulamalar sayesinde öğrenci yıl boyunca kendini adım adım takip etmiş olur.