Ortaokul

Genç Kanatlar Ortaokulu’muzda öğrencilerimiz ilkokulda almış oldukları tüm eğitim ve faaliyetleri yaşları ve müfredat gereği 4 yıla planlanmış olarak devam ettirirler. Amacımız pekişmiş eğitimi devamlı kılmak ve sürekliliği sağlamaktır. Mesleki yönelimleri oluşmuş öğrencilerin bu süreçle desteklenerek akademik ve mesleki gelişimlerinin sıkı takibi yapılır. Kariyer albümü ile öğrencilerimizin geçmiş ve mevcut zaman dilimindeki gelişimleri takip edilir. Gerekli rehberlik çalışmaları yapılır. Sayısal derslerde akademik eğitimin yanı sıra algoritma, permütasyon kombinasyon vb matematik konularını bizzat uygulayacakları imkanlar tanınır. Bu konuların kağıt üzerinde değil hayatın neresinde ve nasıl işe yarayacağı kavratılır. Örneğin algoritma öğrenimini ders ile değil yazılım dilini geliştirerek öğrenirler, fizik kurallarını bizzat model ve prototip atölyesinde uçuş yapabilen uçaklar tasarlayarak öğrenirler. Teknolojik bağımlılıktan uzak durmaları için gerekli bilinç oluşturulur.Teknolojiyi faydalı kullanabilmeleri için ise sanal eğitim platformu yolu ile okul dışında da bilgiye ulaşmaları sağlanır.
Çocuklarımızın içinde var olan üretim güdüsü desteklenir ve açığa çıkartılır. Politeknik eğitim ile birçok disiplinlerarası eğitim arasında bağ kurma becerileri geliştirilir. Tüm bu süreçlerin coşku ve heyecan ile sürdürülmesi sağlanır. Bu model teoriden pratiğe değil, pratikten teoriye giden bir modeldir. Tüm insanlığın üreterek ve paylaşarak mutluluğu ve huzuru bulacağına, dünyanın bu iki kavramın gelişimi ile gelişip güzel bir yer haline geleceğine olan inancımızla; bizler üretmenin ve paylaşmanın doya doya yaşandığı bir eğitim yuvası oluşturduk. Hem pratik İngilizce hem de mesleki ve teknik İngilizceye daha hakim olmaları için müfredat 4 yıla yayılarak hazırlanmıştır. Öğrenmenin yollarını keşfeden ,akademik sosyal gelişimlerine devam eden ,bilgiden hareketle üretme yollarını keşfetmiş,üretmenin mutluluğunu yaşayan bireyler olarak hayata başlamaları sağlanmaktadır.

Girişimci öğrenciler, şirket yönetirler. İlkokulda kurdukları şirketlerin faaliyetlerini sürdürürler. Mevcut olanın kıymetini bilen ve onu geliştiren bireyler olmaları arzu edilir ve bu yönde beklentiler oluşturulur. Havacılık ve Tasarım-yazılım programları ile liseye hazırlık yapar, anasınıfından itibaren verilen eğitimlerin sonunda 8.sınıfta bu iki meslek ile ilgili birikim sağlamış ve hazır hale gelmiş olurlar. Liseye geçişlerinde kariyer albümleri incelenir Havacılık ve Tasarım -Yazılım alanına yönlenmeleri halinde zorluk çekmeden geçiş sağlayarak Mesleki ve Teknik eğitimlerine devam ederler. Geleceğin meslekleri olan Havacılık ve Tasarım Teknolojileri -Yazılım hiçbir zaman cazibesini yitirmeyecek mesleklerdir. 8. sınıfa geldiklerinde lise giriş sınavına ücretsiz hazırlanırlar.

LGS HAZIRLIK
Ortaokul öğrencilerinde de ilkokul öğrencilerinde olduğu gibi birebir eksik tamamlama programı bulunmaktadır. 5.sınıftan 8. sınıfa kadar gitgide artan, liselere giriş sınavı hazırlığı olması sebebiyle 8. sınıfta etüt programı yapılmaktadır. Etütler hafta içinde yapılmaktadır. 5. sınıftan 8. sınıfa kadar her sınıfta, sınav hazırlığı olarak deneme, test ve soru çözümü yapılmaktadır.

YABANCI DİL
Ortaokuldaki öğrenciler normal müfredat derslerinin yanı sıra; 10 saat İngilizce dil eğitimi alırlar. İlkokulda İngilizceyi; ortaokulda ise ikinci bir yabancı dili konuşurlar. 8 yıl boyunca hem pratik İngilizce ,hem de mesleki ve teknik İngilizceye daha hâkim olmaları için müfredat ve uygulamalar hazırladık. Öğrencilerimizin alacakları yabancı dil eğitimleri ile kendilerini ifade etmenin ötesinde dünyayı keşfetme istekleri de artar.

YETENEK ATÖLYELERİ
Öğrencilerimiz Havacılık ve Tasarım – Yazılım programları ile liseye hazırlık yaparlar, anasınıfından itibaren verilen eğitimlerin sonunda 8.sınıfta bu iki meslek ile ilgili birikim sağlamış ve hazır hale gelmiş olurlar. Havacılık ve Tasarım – Yazılım alanlarına yönlenmeleri halinde bu alanlardaki okullara zorluk çekmeden geçiş sağlayarak mesleki ve teknik eğitimlerine devam ederler. Örneğin fizik kurallarını bizzat model ve prototip atölyesinde uçuş yapabilen uçaklar tasarlayarak öğrenirler. Geleceğin meslekleri olan Havacılık ve Tasarım Teknolojileri – Yazılım, hiçbir zaman cazibesini yitirmeyecek alanlardır. Mesleki ve akademik eğitimi eş zamanlı almak, çocuklarımızın geleceğine yapılmış en büyük yatırımdır.

KARİYER ALBÜMÜ
Öğrencilerimizin 8 yıl boyunca gelişimlerine şahit olabilecekleri kariyer albümleri oluşturduk. Kariyer albümü ile öğrencilerimizin geçmiş ve mevcut zaman dilimindeki gelişimleri takip edilir. Her öğrenci liseye geçtiğinde kariyer albümleri incelenir. Gerekli rehberlik çalışmaları

ALGORİTMA
Sayısal derslerde akademik eğitimin yanı sıra algoritma, permütasyon, kombinasyon vb matematik konularını bizzat uygulayacakları imkanlar tanınır. Bu konuların kâğıt üzerinde değil hayatın neresinde ve nasıl işe yarayacağı kavratılır. Örneğin algoritma öğrenimini ders ile değil yazılım dilini geliştirerek öğrenir. Politeknik eğitim ile disiplinler arası eğitim alma imkânı bulur. Bu model teoriden pratiğe değil, pratikten teoriye giden bir modeldir. Tüm insanlığın üreterek ve paylaşarak mutluluğu ve huzuru bulacağına, dünyanın bu iki kavramın gelişimi ile gelişip güzel bir yer haline geleceğine olan inancımızla; bizler üretmenin ve paylaşmanın doya doya yaşandığı bir eğitim yuvası oluşturduk.