Yetenek Atölyeleri

GÖRSEL SANATLAR

Görsel Sanatlar dersinde resim ve renkler, kullanılan teknikler, sanat akımlarının ve sanat tarihinin öğretimi vb. birçok kazanımın amacı öğrencinin dünyaya bakış açısını değiştirmektir.Estetiğin ve sanat değeri taşıyan her şeyin ortak ruhunun ortak insanlık tarihindeki ve geleceğimizdeki yerini kavrayan bireyler ömür boyunca huzurlu, mutlu ve kendileri ile barışık olarak yaşarlar.

MÜZİK EĞİTİMİ

Müzik eğitimlerimizin temel amacı, önce müzik kültürünü oluşturmaktır. Müziğin iki temel amacı vardır; bir amacı teknik gelişimi sağlamak, diğer amacı ise algısal iç dünyanın gelişimini sağlamaktır.Teknik gelişim anasınıfından itibaren başlayan bir süreçtir. Öğrencilerin küçük yaştan itibaren ritim, ses, ahenk, neşeli müzik, enstrümantel müzik teknik alt yapıları geliştirilir ve takip edilir. Müziğin algısal ve psikolojik etkileri ise yine kendi doğal ortamında yapılan birçok çalışma ile verilir.Öğrencilerin estetik duyguları gelişir, duygusal dünyaları zenginleşir, düşünce ve sosyal becerileri gelişir.Kokpit Koleji müziğin zaten doğada var olan formunu öğrencilere sunmaktan öte müzik eğitimi ile kendilerinin yepyeni bir şeyler üretmelerine olanak sağlamak istemektedir.

Var olan sanatsal şeyleri alma, yorumlama, eleştirel bakma, yeniden dizayn etme isteği aşılanmış bireyler arzulanan eğitim seviyesine ulaşmış bireylerdir.

BİLİŞİM KODLAMA

Öğrencilerimiz sadec bir atölyede değil, kampüsümüzün her bir tarafında bilişim, kodlama, yazılım,tasarım,ağ yönetimi sistem ve network eğitimleri ile iç içe yaşarlar. Okulumuzda bilişim eğitimi bir ders ve atölye uygulaması değildir. Okulumuz sabahtan akşam saatlerine kadar gerek yazılım gerekse tasarım-üretim sürecinde bilişim eğitimleri ile iç içedirler. Okulumuzda bilişim teknolojileri ve havacılık bir disiplin olmanın yanında bir hayat tarzıdır. Öğrencilerimiz bunu bilerek ve isteyerek okulumuzu tercih edeler. Bilişim alanında hayatın içine dair çözümler üreten ve durmadan proje üretme isteği ile hareket eden öğrencilerimiz; yazılım ve kodlama eğitimleri almayı değil, bu sistemle ne yapacaklarını bilmek zorundadırlar.Kokpit Kolej’inde amaçsız bir öğrenme yoktur

3D yazıcı ile yapılan tasarımların modellenmesi, Mbot robot, Aur-duino ile elektronik uygulamalar, Katı modelleme programları, Microsoft, Cisco eğitimleri ve kendi sınıfında bulunmaz değere sahip, eşsiz bir program halinde oluşturulmuştur.

SİMÜLATÖR ODASI

Öğrencilerimiz, gerçek uçuş simülasyonu sağlayan ve kaliteli bir uçuş yaşayacakları, uçağın birebir aynı özelliklerini taşıyan simülatörümüz ile pilot olmaya kendilerini daha yakın hissederler. Uçuş psikolojisi eğitimlerini ise rehberlik servisimizden alarak kendilerini PPL eğitimi öncesi hazır hissederler.

BEDEN EĞİTİMİ

Kokpit Koleji’nde öğrencilerimize önce spor kültürü bilinci verilmektedir. Bu kültürle onların yaşam boyu sürecek spor alışkanlıkları kazanmaları hedeflenmektedir. Erdemli bireyler olmaları için kazandığında ölçülü sevinen, kaybetmeyi de olgunlukla karşılayabilen bir spor anlayışı ile öğrencilere yaklaşılmaktadır.

SATRANÇ

Satranç; kişilik gelişimi, karar verme yetisi, muhakeme kuvvetinin gelişmesi, duygu kontrolü, bir kaç adım ötesinin planlanması, kendine güven duygusunun aşılanması için ve bir çok davranış ve düşünce gelişimi için kullanılmaktadır.

AKIL OYUNLARI

Öğrencilerimiz dersin işlenişine aktif olarak katılır. Oyun ile hayat arasında bağ kuran çocuk, oyundan çıkardığı sonuçları hayatında uygulama şansı yakalar. Oyun hayatın ön provası gibi olmalıdır. Zorluklarla mücadele etme, strateji geliştirme sakin olma, değişik durumlarda değişik yorumlar yapabilme, kolay kolay pes etmeme, ekip ruhuna uyma ve gerektiğinde reddetme, olay-tepki süreci akıl oyunları ile gelişir.

Öğrencilerin bireysel oyunlarda kendi kendine, grup oyunlarında ise arkadaşları ile olan bağını anlama ve bu bağdan hareketle hayatında karar alma yetisini geliştirmelerine olanak sağlar.

KİTAP BULUŞMA NOKTALARI

Kokpit öğrencileri sadece kütüphanede değil ; evde, sokakta, kuaförde, otobüste ve her yerde interaktif olarak okuyup beslenebilecekleri 25 binin üzerinde e-kitap havuzuna sahiptirler. Bu e-kitap havuzundan istedikleri yerden ve istedikleri zaman istifade edebilirler. Okudukları kitapların listesi ise kariyer albümlerinde arşivlenir. Bu arşiv onların okudukları kitap sayısını ömür boyu görebilecekleri açık bir CV kaynağı demektir. Okulun her yerinde öğrencilerimiz ister fiziki kütüphaneye isterlerse elektronik kitap havuzuna ulaşabilirler.

SAHNE SANATLARI VE DANS EĞİTİMİ

Psikomotor gelişim, duygusal ve sosyal gelişim için uygulanan atölyelerden biridir. Müzik ve resim atölyelerinde öğrencilerin estetik bilinci nasıl geliştiriliyorsa bu atölyelerde de estetik duyguları gelişir, ritim ve ahenk öğrencilerimizde doğal bir refleks haline gelir. Dünya üzerindeki değerli tiyatro çalışmaları modellenir, tonlama, vurgu, ahenk, estetik, duygu, merhamet, acı vb. insana dair ne varsa bu yolla öğrenmeleri, gelişmeleri ve içselleştirmeleri sağlanır.

HAVA-BİLİM ATÖLYESİ

Öğrencilerimizin havacılık ve tasarım-yazılım alanında bilimsel çalışmalar yürütebilecekleri alanlardır. Bu atölyelerde amacımız öğrencilerimizin AR-GE bilincini geliştirmek yapacakları bilimsel çalışmaları desteklemek ve çalışmalarını ulusal-uluslararası standartlarda yapmalarını sağlamaktır.

DRONE ÜRETİM VE YAZILIM ATÖLYESİ

Kokpit Koleji öğrencileri İHA0-İHA1 eğitimleri alarak, insansız hava araçları pilotu olurlar.Ehliyetlerini 12 ve 16 yaşında alırlar. Türkiye’de İHA eğitimleri veren ilk ve tek okul olmamızın yanı sıra, İHA üretim atölyemizde de İHA üretim ve tasarımı geliştirilmektedir. Öğrencilerimizin bu atölyelerde üretebilecekleri drone ile kendine olan güvenleri artıyor. Yazılım da yapabilecek seviyeye gelebilecek öğrencilerimiz milli ekonomimize fayda sağlayacak işlerle uğraşmanın haklı gurunu yaşıyor.

İHA eğitimi, İHA üretimi, İHA yazılımı, İHA sektörel araştırma ve geliştirmesini öğrencilerimiz severek yapacaklar ve bu çalışmaları kariyer albümlerinde yer alacak.

PATENT VE TESCİL SÜREÇLERİ

Öğrencilerimizin üretim isteklerini artırmak ve üretimi teşvik etmek amacıyla patent ve tescil uygulamalarımız başlatılmıştır. Bu uygulama ile öğrencilerin özgün çalışmaları patent ve ya faydalı model olarak tescillenmektedir. Bu tescil süreci hem öğrencilerimizi desteklemekte hem de onlara itici güç sağlamaktadır.

MODEL VE PROTOTİP ATÖLYESİ

Öğrencilerimiz özellikle önce öğrendikleri yazılım-tasarım programları ile tasarım yapmayı öğrenirler. Tasarladıkları her şeyin prototipini model ve prototip atölyemizde lazer kesim ve 3D yazıcılarla üretme imkanlarına sahiptirler.